028 3997 6464 

Thông báo

BA HELP05: ĐIỂM THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 5.2017

11-09-2017

BA HELP05: ĐIỂM THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 5.2017

diem-thi-tieng-anh-dau-vao-khoa-5-2017-pdf_1505113271.pdf Download

Xem và download điểm thi môn Tiếng Anh đầu vào của chương trình cử nhân HELP khóa 05, năm học 2017 -2018 tại đây !