028 3997 6464 

Giới thiệu

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ


 • Ths.MARC-ERIC B.BEGIN

  Bộ môn: Quản trị


 • Ths. PARVINDER SINGH

  Bộ môn: Marketing


 • TS. TRẦN LỘC HÙNG

   Bộ môn: Thống kê


 • TS. Nik Tehrani

  Bộ môn: Thống kê