028 3997 6464 

Đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

Tên chương trình : Kinh doanh quốc tế (International Business)

Trình độ đào tạo: Đại học

Niên khóa đào tạo: 2014- 2015

Hình thức đào tạo: Chính quy hệ tín chỉ

 

1. Mô tả chương trình (Description)

 

Chương trình cử nhân Kinh doanh quốc tế được xây dựng dựa trên các chương trình khung của các đại học ở Anh và các nước Châu Âu khác, nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của khối cộng đồng kinh tế Asean (AEC) dự kiến sẽ được thành lập vào cuối năm 2015, và AEC sẽ hòa trộn nền kinh tế của 10 quốc gia thành viên thành một khối sản xuất thương mại và đầu tư, tạo ra thị trường chung của khu vực Đông Nam Á. Chương trình được thiết kế để cung cấp cho người học các kỹ năng tư duy để có thể làm việc trong môi trường năng động, rủi ro và đầy cạnh tranh trong lãnh vực Kinh doanh và Thương mại quốc tế.

 


2. Mục tiêu đào tạo (Learning Objectives)

 

 • Đào tạo cử nhân chuyên ngành Kinh doanh quốc tế trình độ đại học, có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, và kinh doanh quốc tế; có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Kinh doanh và Thương mại quốc tế.
 • Năm thứ 1 giúp cho người học làm quen với các thuật ngữ và phát triển các kỹ năng tiếng Anh ở cấp độ cơ bản và nâng cao để có thể tiếp tục theo học các học phần chuyên ngành kinh doanh quốc tế bằng tiếng Anh bắt đầu từ năm 2.
 • Năm thứ 2 cung cấp một số các kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị, marketing, tài chính, kế toán và thống kê, nhằm giúp cho người học có cái nhìn tổng quan về quản trị và làm kiến thức nền để tiếp tục các học phần nâng cao ở năm 3 và 4.
 • Dựa trên nền tảng kiến thức trên, năm thứ 3 cho phép người học tiếp tục nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn các kiến thức về kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế, quản trị sản xuất và logistics; cùng với các kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh như hành vi tổ chức, hành vi tiêu dùng, quản trị tài chính và quản trị sự đổi mới. Bên cạnh đó, các kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh và kinh tế lượng ứng dụng trong thương mại cũng được giới thiệu trong năm học này.
 • Trong năm học cuối, người học sẽ tiếp tục với các học phần nâng cao về quản trị kinh doanh quốc tế như quản trị tác nghiệp, chiến lược kinh doanh quốc tế, chiến lược tiếp thị toàn cầu, quản trị tài chính toàn cầu, và luật thương mại quốc tế. Bên cạnh các khối kiến thức chuyên ngành, các học phần kỹ năng cũng được giới thiệu, nhằm giúp cho người học có cơ hội phát triển các kỹ năng giao tiếp trong quản lý, kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp, kỹ năng phục vụ cộng đồng và tự tồn tại, kỹ năng phát triển nghề nghiệp và quản trị thương hiệu bản thân, và kỹ năng hoạch định tài chính cá nhân.

 

3. Đối tượng tuyển sinh (Entry requirements)

 

Thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Tài chính – Marketing tất cả các ngành có nhu cầu theo học chương trình quốc tế, đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào (từ 250 điểm TOEIC trở lên), và đạt chuẩn IQ theo quy định, đều được đăng ký tham dự chương trình.

 


4. Mô hình đào tạo (Types of mode)

 

 • 4 + 0: Học toàn phần tại Việt Nam
 • 3 + 1: Học 3 năm tại Việt Nam, 01 năm tại nước ngoài và nhận bằng của Anh, Úc, Châu Âu, Malaysia, Singapore,…
 • 2 + 2: Học 2 năm tại Việt nam, 02 năm tại nước ngoài và nhận bằng của Anh, Úc, Châu Âu, Malaysia, Singapore,…
 • 3 + 2: Học 3 năm tại Việt nam, 02 năm tại nước ngoài và nhận bằng của Anh, Úc, Châu Âu, Malaysia, Singapore,… (nhận bằng cử nhân & thạc sỹ).

 

5. Phương pháp dạy và học:

 

 • Sinh viên được học thông qua Hệ thống E-Learning trước khi học trực tiếp với giảng viên trong và ngoài nước (50% giảng viên đến từ các trường đại học danh tiếng của Anh, Mỹ, Úc, Malaysia,… thông qua các Chương trình trao đổi giảng viên (Teachers’ Exchange) với UFM.
 • Các học phần chuyên ngành có trợ giảng (30 tiết).

 

6. Quy trình đào tạo – Điều kiện tốt nghiệp

 

6.1. Quy trình đào tạo

 

Theo Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), và quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác.

 

6.2. Điều kiện tốt nghiệp

 

 • Tích lũy đủ 140 tín chỉ khối kiến thức giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp của Chương trình và thỏa các điều kiện theo Điều 27 Quy chế chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT.
 • Tiếng Anh đạt chuẩn IELTS 6.5 và Tin học đạt cấp độ B theo chuẩn quốc gia

 

6.3. Viết khoá luận tốt nghiệp

 

Sinh viên viết Khóa luận tốt nghiệp theo quy định ở Điều 24, chương IV tại Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông báo tuyển sinh chương trình Chất lượng cao toàn phần Tiếng Anh năm học 2015 - 2016. Xem tại đây !

Thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Tài chính – Marketing tất cả các ngành có nhu cầu theo học chương trình quốc tế, đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào (từ 250 điểm TOEIC trở lên), và đạt chuẩn IQ theo quy định, đều được đăng ký tham dự chương trình.

Cấu trúc chương trình (ProgramStructure): 140 tín chỉ (Không kể giáo dục quốc phòng 8 tín chỉ, giáo dục thể chất 4 tín chỉ, và 12 tín chỉ kỹ năng mềm)

STT

TÊN HỌC PHẦN

TC

LT

GHI CHÚ

1

PrinciplesofMarxism– Leninism

5

75

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

2

VietnamCommunist Party’s revolutionarypolicie

3

45

Đường lối chủ nghĩa đảng cộng sản việt nam

3

HoChi Minh’s Spirit

2

30

Tư tưởng hồ chí minh

4

English 1

8

120

Anh văn 1

5

English 2

8

120

Anh văn 2

6

English3

8

120

Anh văn 3

7

English 4

8

120

Anh văn 4

8

Principles of Informatics

3

45

Tinhọc cănbản

9

Information Advanced

3

45

Tinhọc nâng cao

10

Mathematics for Business

3

0

Toán kinh doanh

11

Essentials of Business Statistics

3

0

Thống kê kinh doanh

12

Principles of Microeconomics

3

0

Nguyên lý kinh tế vi mô

13

Principles of Macroeconomics

3

0

Nguyên lý kinh tế vĩ mô

14

Principles of Marketing

3

0

Nguyên lý marketing căn bản

15

Principles of Management

3

0

Nguyên lý quản trị học căn bản

16

Financial Accounting 1

3

0

Kế toán tài chính 1

17

Management Accounting 1

3

0

Kế toán quản trị 1

18

Business Law

3

0

Luật kinh doanh

19

International Economics

4

45

Kinh tế quốc tế

20

Financial Management

3

0

Quản trị tài chính

21

International Trade

4

45

Thương mại quốc tế

22

Organizational Behavior

3

0

Hành vi tổ chức

23

Innovation & Entrepreneurship

4

45

Sáng tạo và khởi nghiệp kinh doanh

24

Econometrics

3

0

Kinh tế lượng

25

Consumer Behavior

3

0

Hành vi khách hàng

26

Production& Logistics Management

4

45

Sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng

27

Business Research

3

0

Nghiên cứu kinh doanh

28

Global Financial Management

3

0

Quản trị tài chính toàn cầu

29

Operations Management

4

45

Quản trị hoạt động

30

Intergraded Marketing Communications

3

0

Truyền thông tiếp thị tổng hợp

31

Strategic Global Marketing

4

45

Chiến lược tiếp thị toàn cầu

32

International Trade Law

4

45

Luật thương mại quốc tế

33

International Business Strategy

4

45

Chiến lược kinh doanh quốc tế

34

Corporate Policy & Strategy

3

0

Chiến lược và chính sách doanh nghiệp

35

Business Ethics & Social Responsibility

3

0

Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội

36

Graduation Project

6

0

Khóa luận tốt nghiệp

 

 

leaflet-ct-dt-quoc-te-16-1-new-pdf_1443436592.pdf Download