028 3997 6464 

Đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên  chương  trình              : Marketing

Trình  độ đào tạo                : Đại học

Niên  khóa đào tạo              : 2014 -2015

Hình  thức đào tạo               : Chính quy – hệ tín chỉ

 

 

1. Mô tả chương trình(Description)

 

Chương trình cử nhân Quản trị Marketing được xây dựng dựa trên các chương trình khung của các đại học ở Anh và các nước Châu Âu khác, nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của khối cộng đồng kinh tế Asean (AEC) dự kiến sẽ được thành lập vào cuối năm 2015, và AEC sẽ hòa trộn nền kinh tế của 10 quốc gia thành viên thành một  khối sản xuất thương mại và đầu tư, tạo ra thị trường chung của khu vực Đông Nam Á. Chương trình được thiết kế để cung cấp cho người học các kỹ năng tư duy để có thể làm việc trong môi trường năng động, rủi ro và đầy cạnh tranh trong lãnh vực Kinh doanh và Tiếpthị.

 

2. Mục tiêu đào tạo (Learning Objectives)

 

 • Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị Marketing trình độ đại học, có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, và quản trị kinh doanh và marketing; có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Kinh doanh và Tiếp thị.
 • Năm thứ 1 giúp cho người học làm quen với các thuật ngữ và phát triển các kỹ năng tiếng Anh ở cấp độ cơ bản và nâng cao để có thể tiếp tục theo học các học phần chuyên ngành Marketing bằng tiếng Anh bắt đầu từ năm 2.
 • Năm thứ 2 cung cấp một số các kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị, marketing, tài chính, kế toán và thống kê, nhằm giúp cho người học có cái nhìn tổng quan về quản trị và làm kiến thức nền để tiếp tục các học phần Marketing nâng cao ở năm 3 và 4.
 • Dựa trên nền tảng kiến thức trên, năm thứ 3 cho phép người học tiếp tục nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn các kiến thức về hành vi người tiêu dùng, tiếp thị số hóa, tiếp thị môi trường và chiến lược và hoạch định tiếp thị cạnh tranh; cùng với các kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh như quản trị sự đổi mới, quản trị phân phối và logistics, quản trị sản phẩm và quản trị tài chính. Bên cạnh đó, các kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh cũng được giới thiệu trong năm học này.
 • Trong năm học cuối, người học sẽ tiếp tục với các học phần nâng cao về tiếp thị như marketing dịch vụ, marketing chiến lược toàn cầu, quản trị marketing, nghiên cứu tiếp thị, và quản trị và phát triển sản phẩm sáng tạo. Bên cạnh các khối kiến thức chuyên ngành, các học phần kỹ năng cũng được giới thiệu, nhằm giúp cho người học có cơ hội phát triển các kỹ năng giao tiếp trong quản lý, kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp, kỹ năng phục vụ cộng đồng và tự tồn tại, kỹ năng phát triển nghề nghiệp và quản trị thương hiệu bản thân, và kỹ năng hoạch định tài chính cá nhân.

 

3. Đối tượng tuyển sinh(Entryrequirements)

 

Thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Tài chính – Marketing tất cả các ngành  có nhu cầu theo học chương trình quốc tế, đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào (từ 250 điểm TOEIC trở lên), và đạt chuẩn IQ theo quy định, đều được đăng ký tham dự chương trình.

 

4.  Mô hình đào tạo (Types ofmode)

 

 • 4 + 0: Học toàn phần tại ViệtNam
 • 3 + 1: Học 3 năm tại Việt Nam, 01 năm tại nước ngoài và nhận bằng của Anh, Úc, Châu Âu, Malaysia,Singapore,…
 • 2 + 2: Học 2 năm tại Việt nam, 02 năm tại nước ngoài và nhận bằng của Anh, Úc, Châu Âu, Malaysia,Singapore,…
 • 3 + 2: Học 3 năm tại Việt nam, 02 năm tại nước ngoài và nhận bằng của Anh, Úc, Châu Âu, Malaysia, Singapore,… (nhận bằng cử nhân và thạcsỹ).
 • Sinh viên được học thông qua Hệ thống E-Learning trước khi học trực tiếp với  giảng viên trong và ngoài nước (50% giảng viên đến từ các trường đại học danh tiếng của Anh, Mỹ, Úc, Malaysia,… thông qua các Chương trình trao đổi giảng viên (Teachers’ Exchange) vớiUFM.
 • Các học phần chuyên ngành có trợ giảng (30 tiết).

 

5. Phương pháp dạy và học:

 

 • Sinh viên được học thông qua Hệ thống E-Learning trước khi học trực tiếp với  giảng viên trong và ngoài nước (50% giảng viên đến từ các trường đại học danh tiếng của Anh, Mỹ, Úc, Malaysia,… thông qua các Chương trình trao đổi giảng viên (Teachers’ Exchange) vớiUFM.
 • Các học phần chuyên ngành có trợ giảng (30tiết).

 

6. Quy trình đào tạo – Điều kiện tốt nghiệp

 

6.1.   Quy trình đàotạo

Theo Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), và quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12  năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dụckhác.

6.2.   Điều kiện tốt nghiệp

 • Tích lũy đủ 140 tín chỉ khối kiến thức giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp của Chương trình và thỏa các điều kiện theo Điều 27 Quy chế chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số43/2007/QĐ-BGDĐT.
 • Tiếng Anh đạt chuẩn IELTS 6.5 và Tin học đạt cấp độ B theo chuẩn quốc gia

6.3.   Viết khoá luận tốt nghiệp

Sinh viên viết Khóa luận tốt nghiệp theo quy định ở Điều 24, chương IV tại Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo.

Thông báo tuyển sinh chương trình Chất lượng cao toàn phần Tiếng Anh năm học 2015 - 2016. Xem tại đây !

Đối tượng tuyển sinh (Entry requirements)

 Thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Tài chính – Marketing tất cả các ngành có nhu cầu theo học chương trình quốc tế, đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào (từ 250 điểm TOEIC trở lên), và đạt chuẩn IQ theo quy định, đều được đăng ký tham dự chương trình.

STT

TÊN HỌC PHẦN

TC

LT

TÊN HỌC PHẦN (TIẾNG VIỆT)

1

Principles of Marxism –Leninism

5

75

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

2

Vietnam Communist Party’s revolutionarypolicies

 

3

 

45

Đường lối chủ nghĩa đảng cộng sản việt nam

3

Ho Chi Minh’sSpirit

2

30

Tư tưởng hồ chí minh

4

English1

8

120

Anh văn 1

5

English2

8

120

Anh văn 2

6

English3

8

120

Anh văn 3

7

English4

8

120

Anh văn 4

8

Principles of Informatics

3

45

Tin học căn bản

9

Information Advanced

3

45

 Tin học nâng cao

10

Mathematics forBusiness

3

0

Toán kinh doanh

11

Essentials of BusinessStatistics

3

0

Thống kê kinh doanh

12

Principles ofMicroeconomics

3

0

Nguyên lý kinh tế vi mô

13

Principles ofMacroeconomics

3

0

Nguyên lý kinh tế vĩ mô

14

Principles ofMarketing

4

45

Nguyên lý marketing căn bản

15

Principles ofManagement

3

0

Nguyên lý quản trị học căn bản

16

Financial Accounting1

3

0

Kế toán tài chính 1

17

Management Accounting1

3

0

Kế toán quản trị 1

18

BusinessLaw

3

0

Luật kinh doanh

19

ConsumerBehavior

4

45

Hành vi khách hàng

20

FinancialManagement

3

0

Quản trị tài chính

21

Econometrics

3

0

Kinh tế lượng

22

Intergrated Marketing Communications

4

45

Truyền thông tiếp thị tổng hợp

23

Innovation &Entrepreneurship

3

0

Sáng tạo và khởi nghiêp kinh doanh

24

ProductManagement

4

45

Quản trị sản phẩm

25

EnvironmentalMarketing

3

 

Môi trường tiếp thị

26

Distribution & LogisticsManagement

4

45

Quản trị chuỗi cung ứng

27

Competitive Marketing Planning & Strategy

4

45

Hoạch định và chiến lược tiếp thị kinh doanh

28

SalesManagement

4

45

Quản trị bán hàng

29

MarketingResearch

4

45

Nghiên cứu tiếp thị

30

Strategic GlobalMarketing

4

45

Chiến lược tiếp thị toàn cầu

31

MarketingManagement

4

45

Quản trị tiếp thị

33

Innovative Product Development & Management

4

45

Quản lý và phát triển sản phẩm sáng tạo

34

Corporate Policy &Strategy

3

0

Chiến lược và chính sách doanh nghiệp

35

Business Ethics & Social Responsibility

3

0

Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội

36

GraduationProject

6

0

Khóa luận tốt nghiệp

leaflet-ct-dt-quoc-te-16-1-new-pdf_1443433744.pdf Download