028 3997 6464 

Đào tạo

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Về kiến thức:

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản, hệ thống, tiếp cận với tri thức hiện đại về Kế toán - Kiểm toán để giúp sinh viên giải quyết các tình huống phức tạp trong các môn học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, kết hợp với khả năng phân tích và định hướng chiến lược trong hoạt động chuyên môn.

Về kỹ năng:

 • Kỹ năng xử lý các nghiệp vụ
 • Kỹ năng phân tích và xử lý tình huống, thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, Kỹ năng lập và phân tích các báo cáo tài chính
 • Kỹ năng phân tích tài liệu Kế toán, Kiểm toán theo hướng chuyên sâu, phân tích và trình bày các vấn đề một cách rõ ràng, logic và có tính sáng tạo
 • Kỹ năng phối hợp và thực hiện công việc trong môi trường làm việc theo nhóm
 • Kỹ năng lãnh đạo và các giá trị đạo đức nghề nghiệp từ đó nâng cao khả năng thành công trong môi trường làm việc của các Kế toán, Kiểm toán viên chuyên nghiệp

Định hướng nghề nghiệp:


Kế toán là bộ phận không thể thiếu trong hầu hết các tổ chức, đơn vị nên thị trường việc làm của nghề này rất rộng lớn. Sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán có thể hướng tới những vị trí làm việc trong hầu hết các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, hệ thống các cơ quan quản lí tài chính của Nhà nước, các đơn vị thuộc lĩnh vực công, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ.

Các vị trí đảm nhận cụ thể như sau:

Tại doanh nghiệp: Chuyên viên kế toán, chuyên gia lập và phân tích kế hoạch tài chính, kiểm toán nội bộ, kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán, giám đốc tài chính/ CFO

Tại các cơ quan quản lý nhà nước: Quản lý tài chính các dự án, chuyên viên kế toán, chuyên gia lập và phân tích kế hoạch tài chính, kiểm toán Nhà nước, thanh tra kinh tế.

Ngoài ra, có thể làm việc tại các công ty Kế toán, Kiểm toán với vị trí chuyên gia kế toán, kiểm toán, chuyên gia phân tích tài chính, chuyên gia tư vấn kế toán, chuyên gia tư vấn thuế, chuyên gia tư vấn ngân hàng - tín dụng Tại các tổ chức xã hội: Kiểm soát tài chính, chuyên gia lập và phân tích kế hoạch tài chính, chuyên gia quản lý quỹ, chuyên viên kế toán…

Đặc biệt, SV tốt nghiệp Cử nhân kinh doanh chuyên ngành Kế toán của trường Đại học HELP (Malaysia) được miễn 8 môn học trong chương trình CPA - Foundation Level.

DOWNLOAD THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KINH DOANH LIÊN KẾT GIỮA TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING VÀ TRƯỜNG ĐH HELP MALAYSIA THEO LINK ĐÍNH KÈM:

http://cic.ufm.edu.vn/data/document/tbtuyensinh-23-th1-2018-15-22-02-pdf_1516696032.pdf

HỒ SƠ TUYỂN SINH BAO GỒM:

 1. Bằng Tốt nghiệp THPT hoặc Giấy Chứng nhận Tốt nghiệp THPT Tạm thời: 02 bản DỊCH và công chứng
 2. Học bạ THPT: 02 bản DỊCH và công chứng (yêu cầu: điểm TB lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên)
 3. Đơn đăng ký xét tuyển chương trình (form tiếng Anh và tiếng Việt - theo mẫu)
 4. Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có)
 5. Phiếu báo điểm thi Đại học/Cao đẳng 2015 (nếu có)
 6. Hộ khẩu: 02 bản sao có công chứng
 7. Chứng minh nhân dân: 02 bản sao có công chứng
 8. 10 ảnh 4x6 (nền xanh), 2 ảnh 2x3

* Lưu ý: Học bạ và Bằng Tốt nghiệp/Giấy Chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời cần được dịch sang tiếng Anh và công chứng Tư pháp trước khi nộp

STT

MÃ MÔN HỌC

TÊN MÔN HỌC

(TIẾNG ANH)

TÊN MÔN HỌC

(TIẾNG VIỆT)

SỐ TÍN CHỈ

1

ACC101

Financial Accounting 1

Kế toán tài chính 1

4

2

ACC103

Management Accounting 1

Kế toán quản trị 1

4

3

ECO101

Principles of Microeconomics

Nguyên lý kinh tế vi mô

4

4

ECO102

Principles of Macroeconomics

Nguyên lý kinh tế vĩ mô

4

5

LAW101

Business Law

Luật kinh doanh

4

6

MGT101

Principles of Management

Nguyên lý quản trị

4

7

MKT101

Principles of Marketing

Nguyên lý tiếp thị

4

8

QBM101

Business Statistics

Thống kê kinh doanh

4

9

ITC101

IT for Business

Công nghệ thông tin trong kinh doanh

4

10

ACC200

Accounting information system

Hệ thống thông tin kế toán

4

11

ACC201

Management Accounting 2

Kế toán quản trị 2

4

12

ACC202

Financial Reporting

Lập báo cáo tài chính

4

13

ACC203

Financial accounting 2

Kế toán tài chính 2

4

14

FIN202

Financial Management

Quản trị tài chính

4

15

FIN203

Financial institutions, instruments and market

Các định chế tài chính, các công cụ và thị trường

4

16

FIN204

Investment analysis and decision making

Phân tích đầu tư và ra quyết định

4

17

LAW201

Company law

Luật công ty

4

18

MGT203

Business research

Nghiên cứu kinh doanh

4

19

ACC301

Management Accounting 3

Kế toán quản trị 3

4

20

ACC302

Corporate Accounting

Kế toán doanh nghiệp

4

21

ACC303

Auditing and Assurance services

Dịch vụ kiểm toán và bảo hiểm

4

22

ACC304

Accounting theory and practice

Lý thuyết và thực hành kế toán

4

23

MGT303

Corporate Policy & Strategy

Chiến lược & Chính sách Doanh nghiệp   

4

24

MGT305

Business ethics and social responsibility

Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội

4

25

TAX301

Taxation

Thuế

4

26

MGT400

Graduation Project

Khóa luận tốt nghiệp

6

27

COM200

Managerial Communication

Nhóm các môn kĩ năng

3

28

MCW205

Personal branding and career management

3

29

MPU3233

Leadership in Business

3

30

MPU3353

Personal Financial Planning in Malaysia

3

31

MPU3422

Co-curriculum – Community Services 2

2

leaflet-ba-help-pdf_1441696022.pdf Download