028 3997 6464 

Đào tạo

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Về kiến thức:


Trang bị kiến thức cơ bản về Marketing và kiến thức chuyên môn để phân tích Marketing, hoạch định và thực hiện các kế hoạch, chương trình Marketing thuộc lĩnh vực sản xuất, thương mại, du lịch, xuất nhập khẩu, dịch vụ...


Về kỹ năng:

  • Kỹ năng phân tích, dự án nhu cầu thị trường, xây dựng chiến lược thị trường
  • Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động nghiên cứu thị trường, nghiên cứu hành vi, nhu cầu khách hàng, tổ chức hệ thống thông tin Marketing
  • Quản lý tổ chức thực hiện kế hoạch Marketing - mix như kế hoạch phát triển sản phẩm, kế hoạch phân phối, kế hoạch truyền thông Marketing; tổ chức thực hiện các hoạt động quan hệ khách hàng

Định hướng nghề nghiệp:


Vị trí việc làm: chủ yếu ở các bộ phận marketing, bộ phận kinh doanh, . . .của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hoặc làm việc tại các công ty dịch vụ Marketing như: quảng cáo, tổ chức sự kiện, nghiên cứu thị trường, . . . Một bộ phận sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN…


Đặc biệt, với chương trình học theo chuẩn quốc tế, học hoàn toàn bằng tiếng Anh, sinh viên ra trường sẽ có khả năng Anh ngữ lưu loát, dễ dàng mở rộng cơ hội việc làm ở các công ty, tập đoàn đa quốc gia trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

DOWNLOAD THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KINH DOANH LIÊN KẾT GIỮA TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING VÀ TRƯỜNG ĐH HELP MALAYSIA THEO LINK BÊN DƯỚI: 

http://cic.ufm.edu.vn/data/document/tbtuyensinh-23-th1-2018-15-22-02-pdf_1516696032.pdf 

Hồ sơ tuyển sinh:

-          Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (02 bản công chứng dịch thuật)

-          Học bạ THPT (02 bản công chứng dịch thuật)

-          Đơn đăng ký xét tuyển chương trình (theo mẫu Tiếng Anh + Tiếng Việt)

-          Chứng chỉ Tiếng Anh (nếu có)

-          Giấy chứng nhận kết quả điểm thi THPT Quốc gia, có mộc đỏ của cụm thi do các Trường Đại học tổ chức (nếu có)

-          CMND (2 bản sao công chứng)

-          Hộ khẩu (2 bản sao công chứng)

-          10 ảnh 4x6 (nền xanh), 02 ảnh 2x3 (nền xanh)

* Lưu ý: Học bạ và Bằng Tốt nghiệp/Giấy Chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời cần được dịch sang tiếng Anh và công chứng Tư pháp trước khi nộp.

STT

MÃ MÔN HỌC

TÊN MÔN HỌC

(TIẾNG ANH)

TÊN MÔN HỌC

(TIẾNG VIỆT)

SỐ TÍN CHỈ

1

ACC101

Financial Accounting 1

Kế toán tài chính 1

4

2

ACC103

Management Accounting 1

Kế toán quản trị 1

4

3

ECO101

Principles of Microeconomics

Nguyên lý kinh tế vi mô

4

4

ECO102

Principles of Macroeconomics

Nguyên lý kinh tế vĩ mô

4

5

LAW101

Business Law

Luật kinh doanh

4

6

MGT101

Principles of Management

Nguyên lý quản trị

4

7

MKT101

Principles of Marketing

Nguyên lý tiếp thị

4

8

QBM101

Business Statistics

Thống kê kinh doanh

4

9

ITC101

IT for Business

Công nghệ thông tin trong kinh doanh

4

10

FIN202

Financial Management

Quản trị tài chính

4

11

MGT204

Asian Entrepreneurship & Innovation

Tinh thần khởi nghiệp & Sáng tạo Châu Á

4

12

MKT201

Customer behavior

Hành vi tiêu dùng

4

13

MKT202

Internet marketing

Tiếp thị qua mạng

4

14

MKT203

Distribution & Logistics Management

Quản trị phân phối và logistics

4

15

MKT205

Sales management

Quản trị bán hàng

4

16

MKT207

Product management

Quản trị sản phẩm

4

17

MKT301

Intergrated marketing communications

Truyền thông tiếp thị tổng hợp

4

18

MKT302

Strategic global marketing

Chiến lược tiếp thị toàn cầu

4

19

MKT303

Marketing research

Nghiên cứu marketing

4

20

MKT304

Competitive marketing planning and strategy

Hoạch định và chiến lược tiếp thị cạnh tranh

4

21

MKT306

Service marketing

Marketing dịch vụ

4

22

MKT307

Environmental marketing

Môi trường tiếp thị

4

23

MKT311

Innovative Product Development and Management

Quản lý và Phát triển sản phẩm sáng tạo

4

24

MGT303

Corporate Policy & Strategy

Chiến lược & Chính sách Doanh nghiệp   

4

25

MGT305

Business ethics and social responsibility

Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội

4

26

MGT400

Graduation Project

Khóa luận tốt nghiệp

6

27

COM200

Managerial Communication

Nhóm các môn kĩ năng

3

28

MCW205

Personal branding and career management

3

29

MPU3233

Leadership in Business

3

30

MPU3353

Personal Financial Planning in Malaysia

3

31

MPU3422

Co-curriculum – Community Services 2

2

leaflet-ba-help-pdf_1441695767.pdf Download