028 3997 6464 

THẠC SỸ LIÊN KẾT HELP

A.Thông tin chung

Thời gian đào tạo: 18 tháng

Mô hình đào tạo: Học toàn bộ tại trường Đại học Tài chính - Marketing 

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

Đơn vị liên kết đào tạo: Đại học HELP (Malaysia)

Danh hiệu tốt nghiệp: Thạc Sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) 

Đơn vị cấp bằng: Đại học HELP (Malaysia). * Thông tin về trường HELP !

B. Chuẩn đầu ra

1. Về kiến thức:

Chương trình cung cấp cho học viên những kiến thức sâu về marketing chiến lược và tác nghiệp; về tiến trình xây dựng, giám sát và triển khai một dự án nghiên cứu thị trường, bao gồm: các kỹ thuật thu thập và phân tích thông tin marketing (cả định tính và định lượng), các công cụ đánh giá tính khoa học và chất lượng của một dự án nghiên cứu; và giúp học viên tiếp cận với tiến trình ra quyết định marketing trên cơ sở các thông tin thu thập. Các kiến thức nền tảng về hành vi tiêu dùng, về sản phẩm mới và các kiến thức cần thiết khác để hỗ trợ quá trình ra quyết định marketing.

2. Về kỹ năng:

Chương trình trang bị cho học viên các kỹ năng cơ bản như: thiết kế một kế hoạch nghiên cứu cụ thể nhằm thu thập thông tin marketing phục vụ cho các quyết định marketing; thiết kế bản hỏi và triển khai thu thập dữ liệu; kỹ năng sử dụng các phần mềm thống kê chuyên dụng để phân tích dữ liệu (như SPSS, Sphinx, v.v.); kỹ năng hệ thống hóa và mô hình hóa các thông tin thu được để hỗ trợ quá trình ra quyết định marketing. Để có thể sử dụng hiệu quả các thông tin thu thập cho việc ra quyết định marketing, các học viên cũng được trang bị các kỹ năng về hoạch định chiến lược marketing, về quản lý và giám sát các dự án nghiên cứu marketing, và các kỹ năng marketing trong một số lĩnh vực cơ bản như marketing điện tử, marketing siêu thị, marketing công nghiệp.

3. Về năng lực:

Sản phẩm đào tạo là các nhà kinh doanh có nền tảng kiến thức sâu về marketing, có năng lực hoạch định chiến lược marketing ở cấp độ công ty hay cấp độ sản phẩm. Học viên tốt nghiệp chương trình có đủ năng lực chuyên môn để đảm nhiệm các vị trí hoạt động như: phụ trách kinh doanh, quản trị marketing và quan hệ khách hàng, phụ trách sản phẩm và phát triển sản phẩm mới, và đặc biệt là hoạt động phụ trách nghiên cứu thị trường và thiết kế chiến lược kinh doanh và chiến lược marketing cho doanh nghiệp.

4. Về hướng nghiên cứu:

Chương trình MBA định hướng Marketing- một chương trình liên kết giữa trường ĐH Tài chính - Marketing và trường ĐH HELP (Malaysia) được thiết kế theo hướng nâng cao phương pháp giải quyết vấn đề và kỹ năng thực hành cho chọc viên nên không yêu cầu học viên viết luận văn tốt nghiệp. Học viên sẽ có một đồ án nghiên cứu về lĩnh vực này trong vòng 03 tháng dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các giáo sư giàu kinh nghiệm cả HELP (Malaysia) và của trường UFM tại Việt Nam. Đồ án được thực hành theo hướng thu thập và phân tích thông tin nhằm giải quyết một nhiệm vụ marketing cụ thể đang đặt ra với công ty. Học viên cũng có thể chọn triển khai một dự án nghiên cứu thị trường nhằm thu thập thông tin phục vụ cho việc ra quyết định marketing của doanh nghiệp. Các đề tài nghiên cứu được xây dựng trên cơ sở yêu cầu thực tế của tình hình kinh tế thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. 
 

DOWNLOAD THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỦA NHÀ TRƯỜNG TẠI ĐÂY

ĐĂNG KÝ ONLINE HOẶC NỘP HỒ SƠ TRỰC TIẾP VỀ TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 •     Đơn xin nhập học /Application form
 •     Sơ yếu lý lịch / Curriculum Vitae
 •     Chứng minh nhân dân (không cần công chứng) / Identification (Don’t need certify)
 •     Bản sao công chứng dịch thuật bằng Tốt nghiệp Đại học / Certified copy of Bachelor degree with translations
 •     Bản sao công chứng dịch thuật Bảng điểm Đại học / Certified copy of Bachelor degree transcript with translation
 •     Chứng chỉ Tiếng Anh (nếu có) / Foreign Language certificateds (if needed)
 •     02 ảnh 4x6 và 02 ảnh 3x4 / 02 photos size 4x6 and 02 photos size 3x4

  Lưu ý: Bảng điểm và Bằng Tốt nghiệp cần được dịch sang tiếng Anh và công chứng Tư pháp trước khi nộp

Chương trình bao gồm: 12 modules (4 tín chỉ / module), được thiết kế phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam nhưng vẫn đảm bảo cập nhật các kiến thức mới nhất trên thị trường quốc tế.

TIẾNG ANH

(Dành cho học viên chưa đạt điều kiện tiếng Anh)

 • Tiếng Anh học thuật
 • Tiếng Anh kinh doanh

225 giờ (15 tuần, tương đương 300 tiết)

 


MBA in MARKETING

(Chương trình chính thức)

 

No.   

Code   

Module   

Lecturers

1

CRM500   

Introductory Case & Research Methodology

 

2

ACC501   

Business Accounting & Finance

 

3

ECO501   

Business Economics

 

4

HRM501   

Human Resource Management

 

5

FIN501  

Corporate Finance

 

6

MGT503   

Business Ethics

 

7

MGT508   

Operations Management

 

8

MKT501   

Marketing Management

 

9

MKT502   

Consumer & Organisational Buyer Behaviour

 

10

MKT504   

Industrial & Consumer Market Research

 

11

MKT505   

Multinational Marketing Management

 

12

MGT513   

Supply Chain Management

 

13

MGT510   

Strategic Management (Project Paper)

 
leaflet-ct-mba-help-marketing-14-07-pdf_1423477943.pdf Download