028 3997 6464 

THẠC SỸ LIÊN KẾT HELP

A.Thông tin chung

Thời gian đào tạo: 18 tháng

Mô hình đào tạo: Học toàn bộ tại trường Đại học Tài chính - Marketing 

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

Đơn vị liên kết đào tạo: Đại học HELP (Malaysia)

Danh hiệu tốt nghiệp: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Đơn vị cấp bằng: Đại học HELP (Malaysia). * Thông tin về trường HELP !

 

B. Chuẩn đầu ra

1. Về kiến thức:

Chương trình trang bị cho các học viên những kiến thức cập nhật mới nhất trên thế giới về Quản trị Kinh doanh hiện đại, cách thức xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển cho tổ chức, doanh nghiệp, cách thức vận dụng những kiến thức đó trong thực tiễn hoạt động Quản trị Kinh doanh.

2. Về kỹ năng:

Cung cấp cho học viên kỹ năng phân tích, đánh giá và dự báo những thay đổi của môi trường kinh tế vĩ mô cũng như môi trường hoạt động kinh doanh từ đó đưa ra các quyết sách đúng đắn cho chiến lược phát triển doanh nghiệp trong dài hạn. Xây dựng và phát triển năng lực lãnh đạo của học viên, bao gồm kỹ năng lãnh đạo bản thân và lãnh đạo tổ chức, kỹ năng quản lý và xây dựng nhóm quan hệ. Giúp học viên nâng cao năng lực sáng tạo và ứng dụng các lý luận, phát huy các kinh nghiệm của bản thân, khả năng thu thập thông tin và thấu hiểu các nhân tố, xu hướng mới trong môi trường kinh doanh luôn thay đổi của bối cảnh toàn cầu hoá, từ đó có thể hoạch định chiến lược, đề xuất được những giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

3. Về năng lực:

Sản phẩm đào tạo là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có kiến thức tổng quan về Quản trị Kinh doanh, có khả năng xây dựng chiến lược phát triển cho doanh nghiệp đồng thời cũng nắm vững kiến thức chuyên sâu về một số lĩnh vực quản trị cụ thể như: Tài chính, Marketing, Quản trị nguồn nhân lực ....

4. Về hướng nghiên cứu:

Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh của ĐH HELP (Malaysia) không phải viết luận văn tốt nghiệp, nhưng mỗi môn học đều có hai bài tiểu luận về các tình huống nghiên cứu thực tiễn. Cuối khoá học, học viên phải hoàn thành đồ án môn Quản trị chiến lược. Một số hướng nghiên cứu cụ thể như sau: Các học thuyết Quản trị Kinh doanh hiện đại, hoạch định và thực thi chiến lược kinh doanh; quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực; chiến lược Marketing và thương mại cho các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty và các doanh nghiệp Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế….

DOWNLOAD THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỦA NHÀ TRƯỜNG TẠI ĐÂY

 

 

ĐĂNG KÝ ONLINE HOẶC NỘP HỒ SƠ TRỰC TIẾP VỀ TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 •     Đơn xin nhập học /Application form
 •     Sơ yếu lý lịch / Curriculum Vitae
 •     Chứng minh nhân dân (không cần công chứng) / Identification (Don’t need certify)
 •     Bản sao công chứng dịch thuật bằng Tốt nghiệp Đại học / Certified copy of Bachelor degree with translations
 •     Bản sao công chứng dịch thuật Bảng điểm Đại học / Certified copy of Bachelor degree transcript with translation
 •     Chứng chỉ Tiếng Anh (nếu có) / Foreign Language certificateds (if needed)
 •     02 ảnh 4x6 và 02 ảnh 3x4 / 02 photos size 4x6 and 02 photos size 3x4

  Lưu ý: Bảng điểm và Bằng Tốt nghiệp cần được dịch sang tiếng Anh và công chứng Tư pháp trước khi nộp

Chương trình bao gồm: 13 modules (4 tín chỉ / module), được thiết kế phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam nhưng vẫn đảm bảo cập nhật các kiến thức mới nhất trên thị trường quốc tế.

TIẾNG ANH

(Dành cho học viên chưa đạt điều kiện tiếng Anh)

 • Tiếng Anh học thuật
 • Tiếng Anh kinh doanh

225 giờ (15 tuần, tương đương 300 tiết) 

MBA in INTERNATIONAL BANKING & FINANCE

(Chương trình chính thức)

 

 

Code   

Module   

HELP\\\'S Lecturers

UFM\\\'s Lecturers

  2

ECO501

BUSINESS ECONOMICS

Kinh tế học kinh doanh

20

16

  3

MGT508

OPERATIONS MANAGEMEMT

Quản trị sản xuất

20

16

  4

MKT 501

MARKETING MANAGEMENT

Quản trị Marketing

20

16

  5

MGT 503

BUSINESS ETHICS

Đạo đức kinh doanh

20

16

  6

MGT 505

INTERNATIONAL BUSINESS

Kinh doanh quốc tế

20

16

  7

ACC 501

BUSINESS ACCOUNTING & FINANCE

Kế toán doanh nghiệp và tài chính

20

16

  8

HRM501

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Quản trị nguồn nhân lực

20

16

  9

FIN 501

CORPORATE FINANCE

Tài chính doanh nghiệp

20

16

  10

FIN 505

MONEY AND CAPITAL MARKETS

Các thị trường vốn và tiền tệ

20

16

  11

BAN 501

FINANCIAL INSTITUTION LENDING

Hoạt động cho vay của các tổ chức trung gian tài chính

20

16

  12

BAN 502

FINANCIAL INSTITUTION MANAGEMENT

Quản lý các tổ chức trung gian tài chính

20

16

  13

MGT 510

STRATEGIC MANAGEMENT (PROJECT PAPER)

Quản trị chiến lược

20

16

mba-help-tc-nk-pdf_1433409270.pdf Download