028 3997 6464 

Đào tạo

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Về kiến thức:

 • Trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về hoạt động của các ngân hàng thương mại và các định chế tài chính trung gian phi ngân hàng, hoạt động của thị trường chứng khoán, hoạt động tài chính khu vực Nhà nước, hoạt động tài chính quốc tế và tài chính của các doanh nghiệp;
 • Nắm vững kiến thức về cấu trúc, cơ chế vận hành và quản lý của hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trường;
 • Có khả năng nghiên cứu, phân tích và đánh giá, đề xuất chính sách về hoạt động và sự phát triển của hệ thống tài chính, góp phần vào sự ổn định và phát triển nền kinh tế.


Về kỹ năng:

 • Có kỹ năng trên tất cả các mặt hoạt động của lĩnh vực Tài chính
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá một cách toàn diện các vấn đề kinh tế, tài chính ở tầm vĩ mô và vi mô
 • Kỹ năng làm việc theo nhóm
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Kỹ năng giao tiếp trong giải quyết công việc hàng ngày

Định hướng nghề nghiệp:

Vị trí việc làm: Chuyên viên ở tất cả các vị trí trong các cơ quan quản lý Nhà nước về Tài chính từ Trung ương đến địa phương; chuyên viên trong các doanh nghiệp và các định chế tài chính trung gian; giảng viên, nghiên cứu viên trong các viện, trường đại học và các tư vấn viên trong các tổ chức tài chính khác.

Lĩnh vực: bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán, kiểm toán, thẩm định giá, quỹ đầu tư...

DOWNLOAD THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KINH DOANH LIÊN KẾT GIỮA TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING VÀ TRƯỜNG ĐH HELP MALAYSIA THEO LINK BÊN DƯỚI:

http://cic.ufm.edu.vn/data/document/tbtuyensinh-23-th1-2018-15-22-02-pdf_1516696032.pdf

HỒ SƠ TUYỂN SINH BAO GỒM:

 1. Bằng Tốt nghiệp THPT hoặc Giấy Chứng nhận Tốt nghiệp THPT Tạm thời: 02 bản DỊCH và công chứng
 2. Học bạ THPT: 02 bản DỊCH và công chứng (yêu cầu: điểm TB lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên)
 3. Đơn đăng ký xét tuyển chương trình (form tiếng Anh và tiếng Việt - theo mẫu)
 4. Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có)
 5. Phiếu báo điểm thi Đại học/Cao đẳng 2015 (nếu có)
 6. Hộ khẩu: 02 bản sao có công chứng
 7. Chứng minh nhân dân: 02 bản sao có công chứng
 8. 10 ảnh 4x6 (nền xanh), 2 ảnh 2x3

* Lưu ý: Học bạ và Bằng Tốt nghiệp/Giấy Chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời cần được dịch sang tiếng Anh và công chứng Tư pháp trước khi nộp

STT

MÃ MÔN HỌC

TÊN MÔN HỌC

(TIẾNG ANH)

TÊN MÔN HỌC

(TIẾNG VIỆT)

SỐ TÍN CHỈ

1

ACC101

Financial Accounting 1

Kế toán tài chính 1

4

2

ACC103

Management Accounting 1

Kế toán quản trị 1

4

3

ECO101

Principles of Microeconomics

Nguyên lý kinh tế vi mô

4

4

ECO102

Principles of Macroeconomics

Nguyên lý kinh tế vĩ mô

4

5

LAW101

Business Law

Luật kinh doanh

4

6

MGT101

Principles of Management

Nguyên lý quản trị

4

7

MKT101

Principles of Marketing

Nguyên lý tiếp thị

4

8

QBM101

Business Statistics

Thống kê kinh doanh

4

9

ITC101

IT for Business

Công nghệ thông tin trong kinh doanh

4

10

ACC202

Financial reporting

Lập báo cáo tài chính

4

11

ACC203

Financial accounting 2

Kế toán tài chính 2

4

12

ECO202

Macroeconomic analysis

Phân tích kinh tế vĩ mô

4

13

FIN202

Financial Management

Quản trị tài chính

4

14

FIN203

Financial institutions, instruments and market

Các định chế tài chính, các công cụ và thị trường

4

15

FIN204

Investment analysis and decision making

Phân tích đầu tư và ra quyết định

4

16

FIN205

Wealth management

Quản lý tài sản

4

17

MGT203

Business research

Nghiên cứu kinh doanh

4

18

ACC302

Corporate accounting

Kế toán doanh nghiệp

4

19

FIN302

Analysis of equity and fixed-income investment

Phân tính vốn chủ sở hữu & Đầu tư thu nhập cố định

4

20

FIN304

Global financial management

Quản trị tài chính toàn cầu

4

21

FIN305

Strategic issues in financial management

Các vấn đề chiến lược trong quản trị tài chính

4

22

FIN306

Derivative securities and risk management

Chứng khoán phái sinh và quản trị rủi ro

4

23

FIN307

Portfolio management

Quản trị danh mục đầu tư

4

24

MGT303

Corporate Policy & Strategy

Chiến lược & Chính sách Doanh nghiệp   

4

25

MGT305

Business Ethics and Social responsibility

Đạo đức kinh doanh và Trách nhiệm xã hội

4

26

MGT400

Graduation Project

Khóa luận tốt nghiệp

6

27

COM200

Managerial Communication

Nhóm các môn kĩ năng

3

28

MCW205

Personal branding and career management

3

29

MPU3233

Leadership in Business

3

30

MPU3353

Personal Financial Planning in Malaysia

3

31

MPU3422

Co-curriculum – Community Services 2

2

leaflet-ba-help-pdf_1441696279.pdf Download