028 3997 6464 

Giới thiệu

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

Sứ mệnh: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, đạt chuẩn quốc tế đặc biệt ở các lĩnh vực kinh doanh, quản lý và tài chính nhằm góp phần phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội hiện nay và mai sau

Tầm nhìn: Không ngừng nổ lực và phấn đấu trở thành một trong các trung tâm đào tạo quốc tế chất lượng hàng đầu của cả nước, cung cấp các chương trình đào tạo được kiểm định và đạt chuẩn quốc tế để phục vụ cộng đồng và các thế hệ sinh viên. Hướng tới mục tiêu lâu dài và phát triển bền vững.

Giá trị cốt lõi

  • Chất lượng: Đặt chất lượng giáo dục là giá trị cốt lõi hàng đầu
  • Uy tín: Sự thành công của học viên trong học tập và cuộc sống cũng chính là thành công và niềm tự hào của CIC. Do vậy chúng tôi luôn cố gắng hết mình để hỗ trợ học viên nhằm tạo điều kiện học tập tốt nhất.
  • Tinh thần đồng đội: Phát huy và đẩy mạnh, luôn hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, tạo một môi trường làm việc hiệu quả và năng động.
  • Trách nhiệm: Có tinh thần trách nhiệm và cam kết cao trong mọi công việc.
  • Thái độ: Trung thực và thẳng thắn. Luôn tuân theo pháp luật và các quy tắc đạo đức nghề nghiệp.
  • Nguyên tắc: Mang đến những giá trị tốt nhất cho người học