028 3997 6464 

Thông báo
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN LIÊN KẾT ĐH HELP KHÓA 06
23 Tháng 01
2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN LIÊN KẾT ĐH HELP KHÓA 06

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN LIÊN KẾT ĐH HELP KHÓA 06

MBA HOA KỲ: THÔNG BÁO TUYỂN SINH
03 Tháng 03
2017

MBA HOA KỲ: THÔNG BÁO TUYỂN SINH

MBA HOA KỲ: THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Lịch thi HK1 Năm học 1718 HELP_Cuối kỳ
25 Tháng 09
2017

Lịch thi HK1 Năm học 1718 HELP_Cuối kỳ

Lịch thi HK1 Năm học 1718 HELP_Cuối kỳ

Lịch thi HK1 Năm học 1718 HELP - Giữa kỳ
25 Tháng 09
2017

Lịch thi HK1 Năm học 1718 HELP - Giữa kỳ

Lịch thi HK1 Năm học 1718 HELP - Giữa kỳ

BA HELP khóa 05: DANH SÁCH CHIA LỚP
11 Tháng 09
2017

BA HELP khóa 05: DANH SÁCH CHIA LỚP

BA HELP khóa 05: DANH SÁCH CHIA LỚP

BA HELP05: ĐIỂM THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 5.2017
11 Tháng 09
2017

BA HELP05: ĐIỂM THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 5.2017

BA HELP05: ĐIỂM THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 5.2017

BA HELP04: BẢNG ĐIỂM TIẾNG ANH HK2 ĐỢT 1_KHÓA 4
08 Tháng 09
2017

BA HELP04: BẢNG ĐIỂM TIẾNG ANH HK2 ĐỢT 1_KHÓA 4

BA HELP04: BẢNG ĐIỂM TIẾNG ANH HK2 ĐỢT 1_KHÓA 4

BA HELP04: BẢNG ĐIỂM KẾ TOÁN ĐẠI CƯƠNG KHÓA 4
08 Tháng 09
2017

BA HELP04: BẢNG ĐIỂM KẾ TOÁN ĐẠI CƯƠNG KHÓA 4

BA HELP04: BẢNG ĐIỂM KẾ TOÁN ĐẠI CƯƠNG KHÓA 4