028 3997 6464 

Thông báo
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ UCSI (MALAYSIA), KHÓA 1
02 Tháng 04
2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ UCSI (MALAYSIA), KHÓA 1

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ UCSI (MALAYSIA), KHÓA 1

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN LIÊN KẾT ĐH HELP KHÓA 06
23 Tháng 01
2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN LIÊN KẾT ĐH HELP KHÓA 06

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN LIÊN KẾT ĐH HELP KHÓA 06

Lịch thi HK1 Năm học 1718 HELP_Cuối kỳ
25 Tháng 09
2017

Lịch thi HK1 Năm học 1718 HELP_Cuối kỳ

Lịch thi HK1 Năm học 1718 HELP_Cuối kỳ

Lịch thi HK1 Năm học 1718 HELP - Giữa kỳ
25 Tháng 09
2017

Lịch thi HK1 Năm học 1718 HELP - Giữa kỳ

Lịch thi HK1 Năm học 1718 HELP - Giữa kỳ

BA HELP khóa 05: DANH SÁCH CHIA LỚP
11 Tháng 09
2017

BA HELP khóa 05: DANH SÁCH CHIA LỚP

BA HELP khóa 05: DANH SÁCH CHIA LỚP

BA HELP05: ĐIỂM THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 5.2017
11 Tháng 09
2017

BA HELP05: ĐIỂM THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 5.2017

BA HELP05: ĐIỂM THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 5.2017