028 3997 6464 

Thông báo
BA HELP05: THỜi KHÓA BIỂU HK1, NĂM HỌC 2017-2018
08 Tháng 09
2017

BA HELP05: THỜi KHÓA BIỂU HK1, NĂM HỌC 2017-2018

BA HELP05: THỜi KHÓA BIỂU HK1, NĂM HỌC 2017-2018

BA HELP khóa 05: THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO
30 Tháng 08
2017

BA HELP khóa 05: THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO

BA HELP khóa 05: THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO

BA HELP: THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018
25 Tháng 08
2017

BA HELP: THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018

BA HELP: THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018 các khóa 02,03 và 04 chương trình cử nhân kinh doanh liên kết HELP

BA HELP: THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017 - 2018
25 Tháng 08
2017

BA HELP: THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017 - 2018

Thông báo học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 chương trình cử nhân kinh doanh liên kết HELP

MBA HELP 03: THÔNG BÁO HỌC PHÍ
12 Tháng 07
2017

MBA HELP 03: THÔNG BÁO HỌC PHÍ

MBA HELP 03: THÔNG BÁO HỌC PHÍ

THÔNG BÁO HỌC PHÍ ĐỢT 2, KHÓA 03
03 Tháng 07
2017

THÔNG BÁO HỌC PHÍ ĐỢT 2, KHÓA 03

MBA HELP, HELP Malaysia, thạc sỹ Quốc tế, MBA Quốc tế

THÔNG BÁO NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG UFM
08 Tháng 05
2017

THÔNG BÁO NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG UFM

NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG, CƠ HỘI SINH VIÊN HELP

MBA HELP KHÓA 04: THÔNG BÁO TUYỂN SINH
03 Tháng 03
2017

MBA HELP KHÓA 04: THÔNG BÁO TUYỂN SINH

MBA HELP KHÓA 04: THÔNG BÁO TUYỂN SINH