028 3997 6464 

Thông báo
BA HELP04: BẢNG ĐIỂM TIẾNG ANH HK2 ĐỢT 1_KHÓA 4
08 Tháng 09
2017

BA HELP04: BẢNG ĐIỂM TIẾNG ANH HK2 ĐỢT 1_KHÓA 4

BA HELP04: BẢNG ĐIỂM TIẾNG ANH HK2 ĐỢT 1_KHÓA 4

BA HELP04: BẢNG ĐIỂM KẾ TOÁN ĐẠI CƯƠNG KHÓA 4
08 Tháng 09
2017

BA HELP04: BẢNG ĐIỂM KẾ TOÁN ĐẠI CƯƠNG KHÓA 4

BA HELP04: BẢNG ĐIỂM KẾ TOÁN ĐẠI CƯƠNG KHÓA 4

BA HELP05: THỜi KHÓA BIỂU HK1, NĂM HỌC 2017-2018
08 Tháng 09
2017

BA HELP05: THỜi KHÓA BIỂU HK1, NĂM HỌC 2017-2018

BA HELP05: THỜi KHÓA BIỂU HK1, NĂM HỌC 2017-2018

BA HELP khóa 05: THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO
30 Tháng 08
2017

BA HELP khóa 05: THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO

BA HELP khóa 05: THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO

BA HELP: THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018
25 Tháng 08
2017

BA HELP: THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018

BA HELP: THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018 các khóa 02,03 và 04 chương trình cử nhân kinh doanh liên kết HELP

BA HELP: THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017 - 2018
25 Tháng 08
2017

BA HELP: THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017 - 2018

Thông báo học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 chương trình cử nhân kinh doanh liên kết HELP

MBA HELP 03: THÔNG BÁO HỌC PHÍ
12 Tháng 07
2017

MBA HELP 03: THÔNG BÁO HỌC PHÍ

MBA HELP 03: THÔNG BÁO HỌC PHÍ

THÔNG BÁO HỌC PHÍ ĐỢT 2, KHÓA 03
03 Tháng 07
2017

THÔNG BÁO HỌC PHÍ ĐỢT 2, KHÓA 03

MBA HELP, HELP Malaysia, thạc sỹ Quốc tế, MBA Quốc tế