028 3997 6464 

Thông báo
BA HELP: THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN HELP KHÓA 05
28 Tháng 02
2017

BA HELP: THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN HELP KHÓA 05

BA HELP: THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN HELP KHÓA 05

THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ, HỌC KỲ II, năm học 2016-2017
06 Tháng 01
2017

THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ, HỌC KỲ II, năm học 2016-2017

THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ, HỌC KỲ II, năm học 2016-2017

BA HELP 03: Thời khóa biểu HK2, năm học 2016 -2017
05 Tháng 01
2017

BA HELP 03: Thời khóa biểu HK2, năm học 2016 -2017

BA HELP 03: Thời khóa biểu HK2, năm học 2016 -2017

BA HELP 01: Thời khóa biểu HK 2, năm học 2016 -2017
05 Tháng 01
2017

BA HELP 01: Thời khóa biểu HK 2, năm học 2016 -2017

BA HELP 01: Thời khóa biểu HK 2, năm học 2016 -2017

BA HELP 02: Thời khóa biểu HK2, năm học 2016 -2017
05 Tháng 01
2017

BA HELP 02: Thời khóa biểu HK2, năm học 2016 -2017

BA HELP 02: Thời khóa biểu HK2, năm học 2016 -2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THAO SINH VIÊN MỪNG XUÂN 2017
04 Tháng 01
2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THAO SINH VIÊN MỪNG XUÂN 2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THAO SINH VIÊN MỪNG XUÂN 2017

FORM ĐĂNG KÝ CHRISTMAS GOT TALENT 2016
02 Tháng 12
2016

FORM ĐĂNG KÝ CHRISTMAS GOT TALENT 2016

FORM ĐĂNG KÝ CHRISTMAS GOT TALENT 2016

HELP CONNECTION: THÔNG BÁO TỔ CHỨC CUỘC THI TÀI NĂNG
02 Tháng 12
2016

HELP CONNECTION: THÔNG BÁO TỔ CHỨC CUỘC THI TÀI NĂNG

Trong chuỗi sự kiện mừng năm mới, sinh viên HELP thuộc Trường ĐH Tài chính - Marketing tổ chức cuộc thi CHRISTMAS GOT TALENT 2016 nhằm tìm kiếm các tài năng âm nhạc của chương trình