028 3997 6464 

Thông báo
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THAO SINH VIÊN MỪNG XUÂN 2017
04 Tháng 01
2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THAO SINH VIÊN MỪNG XUÂN 2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THAO SINH VIÊN MỪNG XUÂN 2017

FORM ĐĂNG KÝ CHRISTMAS GOT TALENT 2016
02 Tháng 12
2016

FORM ĐĂNG KÝ CHRISTMAS GOT TALENT 2016

FORM ĐĂNG KÝ CHRISTMAS GOT TALENT 2016

HELP CONNECTION: THÔNG BÁO TỔ CHỨC CUỘC THI TÀI NĂNG
02 Tháng 12
2016

HELP CONNECTION: THÔNG BÁO TỔ CHỨC CUỘC THI TÀI NĂNG

Trong chuỗi sự kiện mừng năm mới, sinh viên HELP thuộc Trường ĐH Tài chính - Marketing tổ chức cuộc thi CHRISTMAS GOT TALENT 2016 nhằm tìm kiếm các tài năng âm nhạc của chương trình

THÔNG BÁO - Kết nạp thành viên đội văn nghệ
23 Tháng 11
2016

THÔNG BÁO - Kết nạp thành viên đội văn nghệ

THÔNG BÁO - Kết nạp thành viên đội văn nghệ

THÔNG BÁO - Kết nạp thành viên đội lễ tân
23 Tháng 11
2016

THÔNG BÁO - Kết nạp thành viên đội lễ tân

THÔNG BÁO - Kết nạp thành viên đội lễ tân

Quyết định gia hạn chương trình MBA HELP năm 2016 -2021
15 Tháng 11
2016

Quyết định gia hạn chương trình MBA HELP năm 2016 -2021

Quyết định gia hạn chương trình MBA HELP năm 2016 -2021

Thông báo về ngày hội sách dành cho sinh viên HELP
21 Tháng 09
2016

Thông báo về ngày hội sách dành cho sinh viên HELP

Thông báo về ngày hội sách dành cho sinh viên HELP

BA HELP KHÓA 03: ĐIỂM THI CUỐI KỲ IELTS 3
14 Tháng 09
2016

BA HELP KHÓA 03: ĐIỂM THI CUỐI KỲ IELTS 3

BA HELP KHÓA 03: ĐIỂM THI CUỐI KỲ IELTS 3