028 3997 6464 

Thông báo
THÔNG BÁO - Kết nạp thành viên đội văn nghệ
23 Tháng 11
2016

THÔNG BÁO - Kết nạp thành viên đội văn nghệ

THÔNG BÁO - Kết nạp thành viên đội văn nghệ

THÔNG BÁO - Kết nạp thành viên đội lễ tân
23 Tháng 11
2016

THÔNG BÁO - Kết nạp thành viên đội lễ tân

THÔNG BÁO - Kết nạp thành viên đội lễ tân

Quyết định gia hạn chương trình MBA HELP năm 2016 -2021
15 Tháng 11
2016

Quyết định gia hạn chương trình MBA HELP năm 2016 -2021

Quyết định gia hạn chương trình MBA HELP năm 2016 -2021

Thông báo về ngày hội sách dành cho sinh viên HELP
21 Tháng 09
2016

Thông báo về ngày hội sách dành cho sinh viên HELP

Thông báo về ngày hội sách dành cho sinh viên HELP

BA HELP KHÓA 03: ĐIỂM THI CUỐI KỲ IELTS 3
14 Tháng 09
2016

BA HELP KHÓA 03: ĐIỂM THI CUỐI KỲ IELTS 3

BA HELP KHÓA 03: ĐIỂM THI CUỐI KỲ IELTS 3

BA HELP KHÓA 03: ĐIỂM HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
14 Tháng 09
2016

BA HELP KHÓA 03: ĐIỂM HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

BA HELP KHÓA 03: ĐIỂM HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

BA HELP KHÓA 03: ĐIỂM HỌC PHẦN KINH TẾ HỌC
14 Tháng 09
2016

BA HELP KHÓA 03: ĐIỂM HỌC PHẦN KINH TẾ HỌC

BA HELP KHÓA 03: ĐIỂM HỌC PHẦN KINH TẾ HỌC

BA HELP khóa 03: ĐIỂM HỌC PHẦN BUSINESS ENGLISH
14 Tháng 09
2016

BA HELP khóa 03: ĐIỂM HỌC PHẦN BUSINESS ENGLISH

BA HELP khóa 03: ĐIỂM HỌC PHẦN BUSINESS ENGLISH