028 3997 6464 

Thông báo
BA HELP KHÓA 03: ĐIỂM HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
14 Tháng 09
2016

BA HELP KHÓA 03: ĐIỂM HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

BA HELP KHÓA 03: ĐIỂM HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

BA HELP KHÓA 03: ĐIỂM HỌC PHẦN KINH TẾ HỌC
14 Tháng 09
2016

BA HELP KHÓA 03: ĐIỂM HỌC PHẦN KINH TẾ HỌC

BA HELP KHÓA 03: ĐIỂM HỌC PHẦN KINH TẾ HỌC

BA HELP khóa 03: ĐIỂM HỌC PHẦN BUSINESS ENGLISH
14 Tháng 09
2016

BA HELP khóa 03: ĐIỂM HỌC PHẦN BUSINESS ENGLISH

BA HELP khóa 03: ĐIỂM HỌC PHẦN BUSINESS ENGLISH

BA HELP khóa 03: Học kỳ I, năm học 2016 -2017
13 Tháng 09
2016

BA HELP khóa 03: Học kỳ I, năm học 2016 -2017

BA HELP khóa 03: Học kỳ I, năm học 2016 -2017

BA HELP 02: THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, năm học 2016-2017
23 Tháng 08
2016

BA HELP 02: THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, năm học 2016-2017

BA HELP 02: THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, năm học 2016-2017

BA HELP01: Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2016 -2017
23 Tháng 08
2016

BA HELP01: Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2016 -2017

Chương trình cử nhân kinh doanh liên kết HELP, khóa 1, thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016 -2017

BA HELP 03: THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 ĐỢT 2, NĂM HỌC 2015-2016
22 Tháng 06
2016

BA HELP 03: THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 ĐỢT 2, NĂM HỌC 2015-2016

BA HELP 03: THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 ĐỢT 2, NĂM HỌC 2015-2016

BA HELP 03: KẾT QUẢ THI CUỐI KỲ 2 ĐỢT 1 MÔN TIẾNG ANH - HỌC PHẦN IELTS 2
22 Tháng 06
2016

BA HELP 03: KẾT QUẢ THI CUỐI KỲ 2 ĐỢT 1 MÔN TIẾNG ANH - HỌC PHẦN IELTS 2

BA HELP 03: KẾT QUẢ THI CUỐI KỲ 2 ĐỢT 1 MÔN TIẾNG ANH - HỌC PHẦN IELTS 2