028 3997 6464 

Thông báo
Thông báo về ngày hội sách dành cho sinh viên HELP
21 Tháng 09
2016

Thông báo về ngày hội sách dành cho sinh viên HELP

Thông báo về ngày hội sách dành cho sinh viên HELP

BA HELP KHÓA 03: ĐIỂM THI CUỐI KỲ IELTS 3
14 Tháng 09
2016

BA HELP KHÓA 03: ĐIỂM THI CUỐI KỲ IELTS 3

BA HELP KHÓA 03: ĐIỂM THI CUỐI KỲ IELTS 3

BA HELP KHÓA 03: ĐIỂM HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
14 Tháng 09
2016

BA HELP KHÓA 03: ĐIỂM HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

BA HELP KHÓA 03: ĐIỂM HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

BA HELP KHÓA 03: ĐIỂM HỌC PHẦN KINH TẾ HỌC
14 Tháng 09
2016

BA HELP KHÓA 03: ĐIỂM HỌC PHẦN KINH TẾ HỌC

BA HELP KHÓA 03: ĐIỂM HỌC PHẦN KINH TẾ HỌC

BA HELP khóa 03: ĐIỂM HỌC PHẦN BUSINESS ENGLISH
14 Tháng 09
2016

BA HELP khóa 03: ĐIỂM HỌC PHẦN BUSINESS ENGLISH

BA HELP khóa 03: ĐIỂM HỌC PHẦN BUSINESS ENGLISH

BA HELP khóa 03: Học kỳ I, năm học 2016 -2017
13 Tháng 09
2016

BA HELP khóa 03: Học kỳ I, năm học 2016 -2017

BA HELP khóa 03: Học kỳ I, năm học 2016 -2017

BA HELP 02: THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, năm học 2016-2017
23 Tháng 08
2016

BA HELP 02: THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, năm học 2016-2017

BA HELP 02: THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, năm học 2016-2017

BA HELP01: Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2016 -2017
23 Tháng 08
2016

BA HELP01: Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2016 -2017

Chương trình cử nhân kinh doanh liên kết HELP, khóa 1, thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016 -2017