028 3997 6464 

Thông báo
BA HELP 03: LỊCH HỌC MÔN TIN HỌC NÂNG CAO LỚP 15HELP02
05 Tháng 05
2016

BA HELP 03: LỊCH HỌC MÔN TIN HỌC NÂNG CAO LỚP 15HELP02

BA HELP 03: LỊCH HỌC MÔN TIN HỌC NÂNG CAO LỚP 15HELP02

BA HELP 03: LỊCH HỌC MÔN TIN HỌC NÂNG CAO LỚP 15HELP01
05 Tháng 05
2016

BA HELP 03: LỊCH HỌC MÔN TIN HỌC NÂNG CAO LỚP 15HELP01

BA HELP 03: LỊCH HỌC MÔN TIN HỌC NÂNG CAO LỚP 15HELP01

BA HELP 03: THÔNG BÁO THI LẠI HK 1 ĐỢT 2 MÔN TIẾNG ANH- 15HELP
05 Tháng 05
2016

BA HELP 03: THÔNG BÁO THI LẠI HK 1 ĐỢT 2 MÔN TIẾNG ANH- 15HELP

BA HELP 03: THÔNG BÁO THI LẠI HK 1 ĐỢT 2 MÔN TIẾNG ANH- 15HELP

BA HELP: Thông báo nộp bằng Tốt nghiệp
05 Tháng 05
2016

BA HELP: Thông báo nộp bằng Tốt nghiệp

BA HELP: Thông báo nộp bằng Tốt nghiệp

BA HELP 01: THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2, năm học 2015 -2016
11 Tháng 04
2016

BA HELP 01: THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2, năm học 2015 -2016

BA HELP 01: THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2, năm học 2015 -2016

BA HELP 03: THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II, ĐỢT 1
07 Tháng 04
2016

BA HELP 03: THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II, ĐỢT 1

BA HELP 03: THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II, ĐỢT 1

Thông báo kết nạp đoàn viên sinh viên chương trình liên kết quốc tế
04 Tháng 04
2016

Thông báo kết nạp đoàn viên sinh viên chương trình liên kết quốc tế

Thông báo kết nạp đoàn viên sinh viên chương trình liên kết quốc tế

Quyết định thôi học HELP khóa 01
17 Tháng 03
2016

Quyết định thôi học HELP khóa 01

Quyết định thôi học HELP khóa 01