028 3997 6464 

Thông báo
BA HELP: Thông báo nộp bằng Tốt nghiệp
05 Tháng 05
2016

BA HELP: Thông báo nộp bằng Tốt nghiệp

BA HELP: Thông báo nộp bằng Tốt nghiệp

BA HELP 01: THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2, năm học 2015 -2016
11 Tháng 04
2016

BA HELP 01: THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2, năm học 2015 -2016

BA HELP 01: THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2, năm học 2015 -2016

BA HELP 03: THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II, ĐỢT 1
07 Tháng 04
2016

BA HELP 03: THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II, ĐỢT 1

BA HELP 03: THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II, ĐỢT 1

Thông báo kết nạp đoàn viên sinh viên chương trình liên kết quốc tế
04 Tháng 04
2016

Thông báo kết nạp đoàn viên sinh viên chương trình liên kết quốc tế

Thông báo kết nạp đoàn viên sinh viên chương trình liên kết quốc tế

Quyết định thôi học HELP khóa 01
17 Tháng 03
2016

Quyết định thôi học HELP khóa 01

Quyết định thôi học HELP khóa 01

Quyết định thôi học HELP khóa 02
17 Tháng 03
2016

Quyết định thôi học HELP khóa 02

Quyết định thôi học HELP khóa 02

MBA HELP 03: Thông báo tuyến sinh MBA HELP khóa 03
14 Tháng 03
2016

MBA HELP 03: Thông báo tuyến sinh MBA HELP khóa 03

MBA HELP 03: Thông báo tuyến sinh MBA HELP khóa 03

Đồng hành đến với HELP, Malaysia (năm 2016)
04 Tháng 03
2016

Đồng hành đến với HELP, Malaysia (năm 2016)

Đồng hành đến với HELP, Malaysia (năm 2016)