028 3997 6464 

Thông báo
Thông báo kết nạp đoàn viên sinh viên chương trình liên kết quốc tế
04 Tháng 04
2016

Thông báo kết nạp đoàn viên sinh viên chương trình liên kết quốc tế

Thông báo kết nạp đoàn viên sinh viên chương trình liên kết quốc tế

Quyết định thôi học HELP khóa 01
17 Tháng 03
2016

Quyết định thôi học HELP khóa 01

Quyết định thôi học HELP khóa 01

Quyết định thôi học HELP khóa 02
17 Tháng 03
2016

Quyết định thôi học HELP khóa 02

Quyết định thôi học HELP khóa 02

MBA HELP 03: Thông báo tuyến sinh MBA HELP khóa 03
14 Tháng 03
2016

MBA HELP 03: Thông báo tuyến sinh MBA HELP khóa 03

MBA HELP 03: Thông báo tuyến sinh MBA HELP khóa 03

Đồng hành đến với HELP, Malaysia (năm 2016)
04 Tháng 03
2016

Đồng hành đến với HELP, Malaysia (năm 2016)

Đồng hành đến với HELP, Malaysia (năm 2016)

MBA HELP khóa 02: Thông báo Đóng Học Phí  đợt 2
03 Tháng 03
2016

MBA HELP khóa 02: Thông báo Đóng Học Phí đợt 2

MBA HELP khóa 02: Thông báo Đóng Học Phí đợt 2

MBA HELP khóa 01: Thông báo Đóng Học Phí  đợt 3
03 Tháng 03
2016

MBA HELP khóa 01: Thông báo Đóng Học Phí đợt 3

MBA HELP khóa 01: Thông báo Đóng Học Phí đợt 3

BA HELP 03: THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ 2
23 Tháng 02
2016

BA HELP 03: THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ 2

BA HELP 03: THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ 2