028 3997 6464 

Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN LIÊN KẾT ĐH HELP KHÓA 06

23-01-2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN LIÊN KẾT ĐH HELP KHÓA 06

tbtuyensinh-23-th1-2018-15-22-02-pdf_1516696032.pdf Download

Cử nhân kinh doanh Liên kết giữa Trường Đại học Tài chính - Marketing và Đại học HELP khóa 06, năm 2018, các chuyên ngành tuyển sinh bao gồm: Tài chính | Kế toán | Marketing | Kinh doanh Quốc Tế. Download tại đây !