Quản Trị Kinh Doanh  
  • 18/01/2018

Quản Trị Kinh Doanh

Chương trình cử nhân Quản trị Kinh doanh liên kết giữa Trường ĐH Tài chính - Marketing và Trường

Quản Trị Khách Sạn  
  • 18/01/2018

Quản Trị Khách Sạn

Trong năm 2018, Nhà trường bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên chương trình cử nhân kinh doanh liên kết ngành Quản trị khách sạn. Ở chuyên ngành này, bên cạnh việc sinh viên được trải nghiệm trong môi trường học tập quốc tế chuyên nghiệp, các em còn có thêm nhiều cơ hội khác như: - Được tham gia kỳ thực tập chính thức có trả lương tại Malaysia (từ năm 2)- Được giới thiệu tham gia thực hành nghề nghiệp tại các khách sạn, nhà hàng chuẩn từ 3* trở lên tại Việt Nam trong mỗi năm học. - Với chương trình đào tạo hoàn toàn bằng Tiếng Anh, giúp sinh viên dễ dàng hòa nhập và thích nghi với môi trường làm việc đẳng cấp quốc tế trong nước lẫn nước ngoài ngay sau khi ra trường.